April 1, 2010

Willy DeVille in Friesland

Vanuit Friesland nog wat oudere foto's van een Willy DeVille fotoshoot met fans:


De dorpelingen aldaar waren dusdanig trots op deze fotoshoot dat er inmiddels een paneel van hangt in het Titus Brandsmamuseum te Bolsward (Boalsert). Tigge Tank!


Animoto video called "DeVille Fans"

Een optreden van het Willy DeVille Trio in Leeuwarden (Ljouwert)
(23-10-2006) is door de locale fans op video (dvd) vast gelegd:

No comments:

Post a Comment

Thanks for your message, we really appreciate it.
~ Just Your Friends ~